Dotacje

Beneficjent BUD-TRANS ROBOTY BUDOWLANO- DROGOWE MARIA KARBOWIAK realizuje projekt pn.:

Zakup pompy do betonu, skrapiarki emulsji bitumicznych, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania do zarządzania firmą w celu wzrostu jakości usług firmy Bud-Trans.

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie II.3.1

Cele projektu: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Bud-Trans na rynku lokalnym oraz krajowym

Planowane efekty projektu:

Zakup planowanych urządzeń oraz oprogramowania, umożliwi:

  • Wzrost jakości usług związanych z budową i modernizacją dróg.
  • Wzrost jakości usług związanych z produkcją betonu towarowego.
  • Rozszerzenie oferty o nowe produkty i usługi.
  • Poprawę organizacji pracy w Bud-Trans. 

Wartość projektu : 2 361 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 863 040,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.04.201730.06.2018.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail: budtrans@vp.pl.

BUD-TRANS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl