Projekt

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak realizuje projekt pn.

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z modyfikatorem
niskowiskozowym w „Bud-Trans””

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3


Projekt polega na wdrożeniu nowej technologii wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem modyfikatora niskowiskozowego – wosku syntetycznego otrzymanego metodą syntezy Fischer-Tropscha umożliwiającej wytwarzanie nowych wyrobów (produktów) oraz znaczące udoskonalenie dotychczas świadczonych usług. Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2013 – 31.07.2015 r. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Marii Karbowiak – budtrans@vp.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mir.gov.pl/

http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

BUD-TRANS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl